ลูกค้าของเราภายในประเทศไทย
NO. Company Type 1 GPO (องค์การเภสัชกรรม) Pharmaceutical 2 KM Inter lab Pharmaceutical 3 Nova Medicine Pharmaceutical 4 Kao Industrial Pharmaceutical 5 Samsen Brewery Food & Beverage 6 CP-Meji Food & Beverage 7 Malee Food & Beverage 8 Ajinomoto (Pathumthani) Food & Beverage 9 Ajinomoto (Ayutthaya) Food & Beverage 10 Thai Yamazaki Food & Beverage 11 โรงพยาบาลทรวงอก Government  12 โรงพยาบาลภูมิพล Government 13 โรงงานยาสูบ Government 14 โรงไฟฟ้าบางปะกง Government 15 โรงพยาบาลศิริราช Government 16 Kaga Electronic Electronics 17 CEI Electronic Electronics 18 Shin-Etsu Magnetics Electronics 19 Elec&Eltek Electronics 20 Q-air Other 21 Marvel RHVAC Supply Other 22 Inter Cool Engineering Other 23 Tapyrus Other 24 PaitoonSaplee(PTS) Other 25 Hasec (Thailand) Other 26 C.P. Packaging Other 27 Clean Air Product Other 28 Megafil Other 29 Chaisena Other
อ่านเพิ่มเติม