ลูกค้าของเราภายในประเทศไทย
ลูกค้าของเราภายในประเทศไทย

NO.

Company

Type

1

GPO (องค์การเภสัชกรรม)

Pharmaceutical

2

KM Inter lab

Pharmaceutical

3

Nova Medicine

Pharmaceutical

4

Kao Industrial

Pharmaceutical

5

Samsen Brewery

Food & Beverage

6

CP-Meji

Food & Beverage

7

Malee

Food & Beverage

8

Ajinomoto (Pathumthani)

Food & Beverage

9

Ajinomoto (Ayutthaya)

Food & Beverage

10

Thai Yamazaki

Food & Beverage

11

โรงพยาบาลทรวงอก

Government

 12

โรงพยาบาลภูมิพล

Government

13

โรงงานยาสูบ

Government

14

โรงไฟฟ้าบางปะกง

Government

15

โรงพยาบาลศิริราช

Government

16

Kaga Electronic

Electronics

17

CEI Electronic

Electronics

18

Shin-Etsu Magnetics

Electronics

19

Elec&Eltek

Electronics

20

Q-air

Other

21

Marvel RHVAC Supply

Other

22

Inter Cool Engineering

Other

23

Tapyrus

Other

24

PaitoonSaplee(PTS)

Other

25

Hasec (Thailand)

Other

26

C.P. Packaging

Other

27

Clean Air Product

Other

28

Megafil

Other

29

Chaisena

Other