สินค้า > Gas turbine filters > CLEANCEL High Capacity HEPA FILTER

CLEANCEL High Capacity HEPA FILTER

 

 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • Media : มีใยแก้วคุณภาพดีเป็นพิเศษ
  • Separator : Aluminium เป็นตัวคั่น สลับกับใยแก้ว
  • Frame : ไม้ หรือเหล็กก็ได้
  • Gasket : EPDM
  • Sealent : Urethane
  • Efficency : การกรองอากาศสูงถึง 99.99% และ 99.995% โดยกรองเชื้อโรคได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน
  • MPPS efficiency : H14 ≥99.995%
  • Grade : H13 ~ H14 ตามมาตรฐาน EN1822
  • Test : 100% ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 1822
  • Pressure drop : 50.8 mmAq
  • Temperature : 70Cº
  • Fire rating : UL 900, FM 4920 
  • มีระบบการไหลเวียนของอากาศระดับสูงเหมือนกับ HEPA แบบธรรมดา และสามารถนำมาใช้กับห้อง Clean Room ตามระบบ HVAC
  • มีความสามารถในการไหลเวียนของอากาศได้สูง

 

 • Specification

 

Model

Efficiency

EN1822

MPPS

Dimensions

(mm)

Airflow

Capacity

(cmm)

Initial

Pressure loss

(mmAq)

HCC-*-770 H10 95% & E11 98% 610 x 305 x 292 28 25.4
HCC-*-1760 H10 95% & E11 98% 610 x 610 x 292 56 25.4
         
HCC-*-450 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 305 x 150 14 25.4
HCC-*-980 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 610 x 150 28 25.4
HCC-*-1230 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 762 x 150 35 25.4
HCC-*-1480 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 915 x 150 42 25.4
HCC-*-1970 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 1219 x 150 56 25.4
         
HCC-*-770 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 305 x 292 28 30.0
HCC-*-1760 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 610 x 292 56 30.0
         
HCC-*-450 H14 99.995% 610 x 305 x 150 14 25.4
HCC-*-980 H14 99.995% 610 x 610 x 150 26 25.4
HCC-*-1230 H14 99.995% 610 x 762 x 150 32 25.4
HCC-*-1480 H14 99.995% 610 x 915 x 150 39 25.4
HCC-*-1970 H14 99.995% 610 x 1219 x 150 52 25.4
         
HCC-*-770 H14 99.995% 610 x 305 x 292 28 30.0
HCC-*-1760 H14 99.995% 610 x 610 x 292 56 30.0