Relief Damper

 

 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • ง่ายต่อการติดตั้งและมีความน่าเชื่อถือ
  • ควบคุมความดันโดยอัตโนมัติ
  • ก่อสร้างง่าย
  • ใบมีดมีการทำงานที่ ความดัน 0.5 ~ 4 mmAq
  • สามารถนำมารวมกันสูงสุดได้ 4 อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
  • ชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน เป็นอุปกรณ์ที่มีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศและความดันในคลีนรูมด้วยอัตราส่วนคงทื่
  • ช่วยปกป้องห้องคลีนรูม จากการปนเปื้อนของอากาศออกประตู

 

 • DEMENSION

 

 • Outward Drawing

 

 • PERFOMANCE CURVE