สินค้า > MEDIUM FILTER > CLEANPAK V-Bank MEDIUM FILTER

CLEANPAK V-Bank MEDIUM FILTER

 

 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • Media : ใช้ใยแก้วคุณภาพดีเป็นพิเศษ
  • Separator : โครงสร้างมีลักษณะจับจีบเป็นเส้นบางๆ 
  • Frame : ABS พลาสติก
  • Gasket : Neoplene
  • Sealent : Urethane
  • Efficency : การกรองอากาศระดับ F6 F7 และ F8 มาตรฐาน EN779 และ ASHRAE 52.2 ระดับ 60% 80% และ 90% 
  • MPPS efficiency :  F8  ≥90%
  • Grade : F7 ~ F8 ตามมาตรฐาน EN779
  • Test :100% ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN779
  • Pressure drop : 63 mmAq
  • Temperature : 70Cº
  • ใช้งานใน AHU อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ Supply Air นอกจากนี้ ยังใช้ใน Housing ขนาดใหญ่ ในเครื่อง gas turbine ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  • มีปริมาณอากาศที่ผ่านมากกว่า Filter ชนิดธรรมดา และมีปริมาตรลมที่สูญเสียน้อยกว่า Filter ชนิดธรรมดา
  • รูปทรงเป็นตัววี กรอบของเฟรมเป็นพลาสติก มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
  • มีปริมาตรลมสูงมาก และสูญเสียลมน้อย
  • สามารถทำงานกับระบบ Gas Turbine ได้

 

 • Specification

 

Model

Dimensions

(mm)

Efficiency

EN779

ASHRAE 52.1

(Dust spot Eff.)

Airflow

Capacity

(cmm)

Initial

pressure

loss

(mmAq)

Final

Pressure

Loss


Weight

(kgf)

CP-F8-2500V 592 x 592 x 292 F8 90% 70 17 6.3 6.1 
CP-F8-1250V 592 x 287 x 292 F8 90% 35 17 6.3 4.3
             
CP-F7-2500V 592 x 592 x 292 F7 80% 70 14.5 6.3 6.1
CP-F7-1250V 592 x 287 x 292 F7 80% 35 14.5 6.3 4.3 
             
CP-F6-2500V 592 x 592 x 292 F6 60% 70 12.5 6.3 6.1
CP-F6-1250V 592 x 287 x 292 F6 60% 35 12.5 6.3 4.3