สินค้า > Gas turbine filters > CLEAN HIPAK Standard Capacity HEPA FILTER

CLEAN HIPAK Standard Capacity HEPA FILTER

 

 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • Media :ใยแก้วคุณภาพดีเป็นพิเศษ
  • Separator : Media เป็นใยแก้วสลับกับ Aluminium
  • Frame :ไม้ หรือสังกะสี
  • Gasket : Neoprene หรือ EPDM
  • Sealent : Urethane
  • Efficency : การกรองอากาศสูงถึง 99.97% และ 99.99% โดยกรองเชื้อโรคได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน 
  • MPPS efficiency : H13 ≥99.99%
  • Grade : H12 ~ H13 ตามมาตรฐาน EN1822
  • Test : 100% ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 1822
  • Pressure drop : 50.8 mmAq
  • Temperature : 120Cº
  • Fire rating : UL 900, FM 4920 
  • ทดสอบแล้วว่าปลอดภัยจากการรั่วไหล
  • เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยการผลิตพบว่า แผ่นกรอง HEPA เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการควบคุมความสะอาด ในห้อง Clean Room ของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • HEPA Filter ใช้ใยแก้วคุณภาพดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • HEPA FILTER ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม
 • Specification

 

Model

Efficiency

EN1822

MPPS

Dimensions

(mm)

Airflow

Capacity

(cmm)

Initial

Pressure loss

(mmAq)

CC-*-300 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 305 x 150 9 25.4
CC-*-630 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 610 x 150 18 25.4
CC-*-770 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 762 x 150 22 25.4
CC-*-950 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 915 x 150 27 25.4
CC-*-1270 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 1219 x 150 36 25.4
         
CC-*-530 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 305 x 292 15 25.4
CC-*-1130 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 610 x 292 32 25.4
CC-*-1420 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 762 x 292 40 25.4
CC-*-1710 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 915 x 292 48 25.4
CC-*-2280 H12 99.97% & H13 99.99% 610 x 1219 x 292 64 25.4